Contact

Dr. Falin WU

School of Instrum. Sci. & Opto-Electron. Eng., Beihang University

No. 37, XueYuan Road, HaiDian District, Beijing, 100191, China

Tel. +86 10 8231 3929

Email: falin.wu@buaa.edu.cn

URL: http://shi.buaa.edu.cn/fwu

 
PV: