Language:EnglishHome page
张悦

Paper

Shouzhong Peng, Wang Kang, Mengxing Wang, Kaihua Cao, Xiaoxuan Zhao, Lezhi Wang, Yue Zhang, Youguang Zhang, Yan Zhou, Kang L Wang, Weisheng Zhao, “Interfacial Perpendicular Magnetic Anisotropy of 1x nm Tunnel Junctions for Large-Capacity STT-MRAMs”, IEEE Magnetics Letters, vol. 8, 3105805, 2017.

ClickTimes:

Is Translation:no