扫描手机二维码

欢迎您的访问
您是第 位访客

开通时间:..

最后更新时间:..

 • 张永彪 ( 副教授 )

  的个人主页 http://shi.buaa.edu.cn/zhangyb/zh_CN/index.htm

 •   副教授   博士生导师   硕士生导师
 • 主要任职:PI
个人简介

选我做导师前,请务必主动联系,谢谢!zhangyongbiao@buaa.edu.cn


北京航空航天大学医学科学与工程学院,博士生导师,副教授。主要从事生物信息学、多组学和人工智能研究,以疾病和胚胎发育过程中的问题为研究对象,运用多组学、单细胞测序、二代测序、细胞生物学、CRISPR-Cas9基因编辑等技术和方法揭示疾病发病机制和胚胎发育过程。主持和参与十余项国家自然科学基金等项目,发表SCI论文五十余篇。


主持或参加科研项目

11、国家自然科学基金面上项目,8217062132、FOXI3异常相分离诱发半侧颜面短小畸形的机制和干预研究,2022/01-2025/12、54万元、在研主持

10、国家自然科学基金面上项目,81970898、单细胞转录组揭示左右侧神经嵴细胞异常发育导致神经嵴病的机制,2020/01-2023/12、55万元、结题、主持

9、北自然-教委联合重点项目,中国儿童肥胖的风险基因和干预靶标研究,2019/01-2021/12,80万元、结题,参加。

8、国家自然科学基金面上项目,31671312、ROBO1基因调控区突变鉴定及其导致人类半侧颜面短小畸形的功能研究,2017/01-2020/12、60万元、结题、主持

7、国家自然科学基金面上项目,31371347、应用全外显子组测序技术鉴定我国外中耳畸形的致病基因及功能研究、2014/01-2017/12、80万元、结题、主持

6、北京市教委科技计划重点项目,KZ201410025023、新型包涵体肌病家系致病基因的定位和病理功能研究研究、2014/01-2016/12、50万、结题、参与。

5、国家自然科学基金青年项目,31201006、全外显子组测序鉴定非综合征型先天小耳畸形家系致病突变、2013/01-2015/12、23万元、结题、主持

4、国家自然科学基金面上项目,81170033、基于肥大细胞级联激活信号转导网络的哮喘易感基因研究、2013/01-2013/12、11万元、结题、参与。

3、中国科学院知识创新项目,应用全外显子组测序技术鉴定唇腭裂致病基因、2012/01-2013/12、15万、结题、主持

2、国家自然科学基金青年项目,81101440、PDGF信号通路相关基因突变与非综合征型唇腭裂的关联研究、2012/01-2014/12、23万元、结题、参与。

1、 国家自然科学基金面上项目,30972816、应用SNP和单体型分析筛查我国新诊2型糖尿病患者早期大血管病变易感基因的研究、2011/01-2013/12、30万元、结题、参与。


发表文章(蓝色名字为本课题组学生)

24. Hao, Zhu, Jiao, Z., Soumya, R., Matthew, D.D., Ying, L., Ruirui, L., Jiqiang, L., Baichuan, X., Hailin, S., Ziqiu, M., Jinmo Wang, Liza L. Cox, Shouqin Zhao, Stephanie M. Ware, Tiong Y. Tan, Michelle de Silva, Lyndon Gallacher, Qingguo Zhang, Stylianos E. Antonarakis*, Timothy C. Cox*, Yong-Biao Zhang*. Modified Penetrance of Pathogenic SHROOM3 Variants in Craniofacial Microsomia. Under Review, 2024

23.  Xiaopeng, X#., Qi, C.#, Qingpei, H.#, Timothy, C.C.#, Hao, Z., Jintian, H., Xi, H., Ziqiu, M., Bingqing, W., Zhiying, L.,Wenxin, Xu, Baichuan, Xiao.,Ruirui, Lang., Jiqiang, Liu., Qiang, Li., Qingguo, Zhang., Stylianos E. Antonarakis., Jiao, Zhang*, Xiaoying, Fan*, Huisheng, Liu*, Yong-Biao, Zhang*.  Dysregulation in Spatiotemporal Expression of HMX1 Coordinated by Multifaceted Enhancers Drives an Auricular Disorder. BioRxiv. (2024)https://doi-org-443.e2.buaa.edu.cn/10.1101/2024.04.01.587639

22.  Ke Mao#, Christelle Borel#, Muhammad Ansar#, et al, Qingguo Zhang*, Yong-Biao Zhang*, Stylianos E. Antonarakis* Pathogenic variants cause one form of craniofacial microsomia, Nature Communications, 14, 2026 (2023)

21.  Zhuoyuan Jiang, Ke Mao, Bingqing Wang, Qi Chen, Rui Guo, Ying Li, Shouqin Zhao, Qingguo Zhang, Huisheng Liu*, Yong-Biao Zhang*, A De Novo Mutation Destroys the Central Repeated Domain of TCOF1 in a Chinese Family with Treacher Collins Syndrome,  Under Review

20.  Xiaofeng Shi#, Shangming Zhu#, Meijing Liu, Sara Saymuah Stone, Yao Rong, Ke Mao, Xiaopeng Xu, Chao Ma, Zhuoyuan Jiang, Yan Zha, Chun Yan, Xiaofan Yu, Di Wu, Guiyou Liu, Jidong Mi, Jianping Zhao, Yuan Li, Yuchuan Ding, Xiaogang Wang*, Yong-Biao Zhang*, Xunming Ji*, Single-Cell RNA-Seq Reveals a Population of Smooth Muscle Cells Responsible for Atherogenesis, Aging and Diseases, 13, (6); 2022

19.  Mingxiang Cai#, Baichuan Xiao#, Fujun Jin#, Xiaopeng Xu#, Yuwei Hua,Junhui Li, Pingping Niu, Meijing Liu, Jiaqi Wu, Rui Yue, Yong Zhang, Yong-Biao Zhang*, Xiaogang Wang*, Yao Sun*, Generation of functional oligopeptides that promote osteogenesis based on unsupervised deep learning of protein IDRs, Bone Research, 2022 Mar 1;10(1):23

18.  毛轲,孟子秋,张永彪*. 神经嵴发育调控及颅面部遗传基础研究进展. 遗传,2022, 44(12): 1089-1102

17.  蒋卓远,查艳,石小峰,张永彪,神经嵴细胞和神经嵴病及其致病机制的研究进展,遗传 2022, 44 (2): 117-133

16.  Xiaopeng Xu#, Bingqing Wang#, Zhuoyuan Jiang, Qi Chen, Ke Mao, Xiaofeng Shi, Chun Yan, Jintian Hu, Yan Zha, Chao Ma, Jiao Zhang, Rui Guo, Liguo Wang, Shouqin Zhao, Huisheng Liu, Qingguo Zhang*,Yong-Biao Zhang*,Novel risk factors for craniofacial microsomia and assessment of their utility in clinic diagnosis, Human Molecular Genetics, 2021, 30(1)

15.  Fujun Jin#, Junhui Li#, Yong-Biao Zhang#, Xiangning Liu#, Mingxiang Cai, Meijing Liu, Mengyao Li, Cui Ma, Rui Yue, Yexuan Zhu, Renfa Lai, Zuolin Wang, Xunming Ji, Huawei Wei, Jun Dong, Zhiduo Liu, Yifei Wang*, Yao Sun*, Xiaogang Wang*, A functional motif of long noncoding RNA Nron against osteoporosis, Nature Communications, 2021, 12:3319

14.  Yu Xu#, Yong-Biao Zhang#, Lijun Liang, Jiali Tian, Jinming Lin, Panpan Wang, Ronghui Li, Mingliang Gu*, Zhancheng Gao*, NAPG mutation in family members with hereditary hemorrhagic telangiectasia in China, BMC Pulmonary Medicine, 2021,21:197

13.    Ke Mao#, Meixian Zhang#, Jinshuai Cao, Xiaoyuan Zhao, Liwang Ga, Liwan Fu, Hong Cheng, Chun Yan, Xiaopeng Xu, Xiaofeng Shi, Zhuoyuan Jiang, Bingqing Wang, Yong-Biao Zhang*, Jie Mi*, Coding Variants Are Relevant to the Expression of Obesity‐related Genes for Pediatric Adiposity, Obesity, 2020, 21 December 2020

12.  Yan Lu, Yu-Wei Da*, Yong-Biao Zhang*, Xin-Gang Li, Min Wang, Li Di, Mi Pang,Lin Lei, Identification of the CFTR c.1666A>G Mutation in Hereditary Inclusion Body Myopathy Using Next-Generation Sequencing Analysis, Front. Neurosci., 22 May 2018

11.  Hui Qi#, Yong-Biao Zhang#, Lin Sun#, Cheng Chen#, Biao Xu, Fang Xu, Jia-Wen Liu, Jin-Cheng Liu, Chen Chen, Wei-Wei Jiao, Chen Shen, Jing Xiao, Jie-Qiong Li, Ya-Jie Guo, Yong-Hong Wang, Qin-Jing Li, Qing-QinYin, Ying-Jia Li, Ting Wang, Xing-Yun Wang, Ming-Liang Gu, Jun Yu, A-Dong Shen*, Discovery of Susceptibility Loci Associated with Tuberculosis in Han Chinese, Human Molecular Genetics, 2017, 26, 23:4752–4763

10.  Yong-Biao Zhang#*, J Hu#, J Zhang, X Zhou, X Li, C Gu, T Liu, Y Xie, Dr. J Liu , M Gu , P Wang, T Wu, J Qian , Y Wang , J Yu , Q Zhang*. Genome-wide Association Study Identifies Multiple Susceptibility Loci For Craniofacial Microsomia, Nature Communications, 7: 10605, 2016

9.  Z Gu#, B Wang#, Yong-Biao Zhang#*, H Ding, Y Zhang, J Yu, M Gu, P Chan, N Cai*, Association of ARNTL and PER1 genes with Parkinson’s disease: a case-control study of Han Chinese. Scientific Reports, 5, 15891;  2015

8. F Chen#*, Q Li#, M Gu, X Li, J Yu, Yong-Biao Zhang*, Identification of a Mutation in FGF23 Involved in Mandibular Prognathism, Scientific Reports, 2015 Jun 

7.  L-Y Sun#, Yong-Biao Zhang#, L Jiang, N Wan, W-F Wu, X-D Pan, J Yu, F Zhang*, L Wang*, Identification of the gene defect responsible for severe hypercholesterolaemia using whole-exome sequencing, Scientific Reports, 2015 Jun 16;5:11380

6.   X Li#, J Hu#, J Zhang, Q Jin, D-M Wang, J Yu, Q Zhang*, Yong-Biao Zhang*, Genome-Wide Linkage Study Suggests a Susceptibility Locus for Isolated Bilateral Microtia on 4p15.32–4p16.2, PLoS One, 2014, 9(7)

5.  Yong-Biao Zhang#, X Li#, F Zhang*,D-M Wang, J Yu. A preliminary study of copy number variation in Tibetans. PLoS One, 7(7):e41768, 2012

4.  B Wang#, Yong-Biao Zhang#, F Zhang, H Lin, X Wang, N Wan, Z Ye, H Weng, L Zhang, X Li, J Yan, P Wang, T Wu, L Cheng, J Wang, D-M Wang*, X Ma*, Jun Yu. On the Origin of Tibetans and their Genetic Basis in Adapting High-Altitude Environments. PLoS One, 6(2): e17002, 2011

3.   Yong-Biao Zhang#, F Zhang, H Lin, L Shi, P Wang, Q Gong, X Li, M Wang, S Hu, J Chu*, D-M Wang*. Nucleotide polymorphism of the TNF gene cluster in six Chinese populations. J Hum Genet 55: 350-357, 2010

2.  张永彪,褚嘉佑. 表现遗传学与人类基因组,科学(上海),10.3969/j.issn.0368-6396.2007.03.010

1.  张永彪,褚嘉佑. 表观遗传学与人类疾病的研究进展. 遗传, 27(3):466-472, 2005

 

参与发表文章

33. Chun Yan, Qifei Gao, Mai Yang, Qiaolin Shao, Xiaopeng Xu, Yongbiao Zhang & Sheng Luan. Ca2+/calmodulin-mediated desensitization of glutamate receptors shapes plant systemic wound signalling and anti-herbivore defence Nature Plants, 2024), https://doi-org-443.e2.buaa.edu.cn/10.1038/s41477-023-01578-8

32. Jingjing Guo, Ce Shang, Shuo Gao, Yongbiao Zhang, Bo Fu, Lijun Xu. Flexible Plasmonic Optical Tactile Sensor for Health Monitoring and Artificial Haptic Perception, Advanced materials technologies,2023; 7(8)

31. Meijing Liu, Fujun Jin, Shuai Zhang, Shuang Li, Danqi Zhu, Yi Cui, Mingxiang Cai, Xiangning Liu, Yongbiao Zhang, Yao Sun, Changhui Liu, Xiaogang Wang. Activation of farnesoid X receptor signaling by geniposidic acid promotes osteogenesis,Phytomedicine. 2022 Aug;103:154258.

30. Yanyang Wang; Cui Ma; Chanyuan Jiang; Yongbiao Zhang; Di Wu,A Novel IRF6 Variant Detected in a Family With Nonsyndromic Cleft Lip and Palate by Whole Exome Sequencing,The Journal of Craniofacial Surgery, 2021, 32(1): 265-269

29. Shang C, Zhang YB, Qin HY, He BQ, Zhang CH, Sun JX, et al. Review on wavelength-tunable pulsed fiber lasers based on 2D materials. Opt Laser Technol 2020;131.

28. Yang, M., Yan, C., Griffith, M., Zhao, J., Zhang, Yong-Biao, Xie, D., Yan, J. Arabidopsis EED1 encoding a plant-specific nuclear protein is essential for early embryogenesis, J Genet Genomics, 2020,47,1:61-64

27. Di Wu, et al, Yong-Biao Zhang, Yuchuan Ding, Xunming Ji, Selective Intra-Arterial Brain Cooling Improves Long-Term Outcomes in a Non-Human Primate Model of Embolic Stroke: Efficacy Depending on Reperfusion Status, J Cereb Blood Flow Metab, 3 Mar 2020

26. Wu D, Fu Y, Wu L, Huber M, Chen J, Yao T, Zhang M, Wu C, Song M, He X, Li S, Zhang Yong-Biao, Li S, Ding Y and Ji X. Reperfusion plus Selective Intra-arterial Cooling (SI-AC) Improve Recovery in a Nonhuman Primate Model of Stroke. Neurotherapeutics. 2020.

25. Guo R, Wang B, Wang Y, Zhang Y, Liu T and Zhang Q. Epidemiological Analysis and the Nomogram for Possible Risk Factors for Severe Microtia. J Craniofac Surg. 2020.

24.Wang Y, Ma C, Jiang C, Zhang Y and Wu D. A Novel IRF6 Variant Detected in a Chinese Family With Nonsyndromic Cleft Lip and Palate by Whole Exome Sequencing. J Craniofac Surg. 2020.

23. Yao Sun, Mingxiang Cai, et al, Yong-Biao Zhang, Dong Jiang, An Hong, Xunming Ji, Zuolin Wang, Gong Zhang & Xiaogang Wang. The long noncoding RNA lnc-ob1 facilitates bone formation by upregulating Osterix in osteoblasts. Nature Metabolism 1, 485–496 (2019)

22.Wang Mei, Wu Di, Yong-Biao Zhang, et al. Interaction between IRF6 and GLRB shows protective effect on developing non-syndromic cleft lip with or without palate in the Han Chinese population, European Journal of Oral Sciences, 2019 Feb;127(1):27-32

21.Hu JT#, Chen Q#, Song HY, Cao YL, Zhang Yong-Biao, Zhou X, Liu T, Zhang QG*. Seasonal Variations in Microtia of Chinese Population. J Craniofac Surg. 2018 Aug 7.

20.Wenshan Xing, Yue Wang, Jin Qian, Bingqing Wang, Xu Zhou, Tun Liu, YongBiao Zhang, Qingguo Zhang, Aesthetic Auricular Reconstruction in Adult Patients with Rib Cartilage Calcification Using a Modified Two-Step Technique, Aesthetic Plastic Surgery. 2018 August 7

19.Qing Lin Peng#, JinMing Lin#, YongBiao Zhang, XueZhi Zhang, PanPan Wang, TingTing Wu, Jun Yu, XiaoQun Dong, MingLiang Gu*, GuoChun Wang*, Targeted capture sequencing identifies novel genetic variations in Chinese patients with idiopathic inflammatory myopathies. International Journal of Rheumatic Diseases, 2018, 27(8):1619-1626.

18.Wenxi Jiang, Ronghui Li, Yongbiao Zhang, Panpan Wang, Tingting Wu, Jinming Lin, Jun Yu & Mingliang Gu. Mitochondrial DNA Mutations Associated with Type 2 Diabetes Mellitus in Chinese Uyghur Population. Scientific Reports, volume 7, Article number: 16989 (2017)

17.Jinming Lin, Yongbiao Zhang, Qinglin Peng, Hanbo Yang, Jingli Shi, Mingliang Gu, Wenming Zhao, Guochun Wang. Genetic Association of HLA-DRB1 Multiple Polymorphisms with Dermatomyositis in Chinese Population. HLA, 2017 Dec;90(6):354-359

16.Cheng L, Hu JT, Zhou X, Li ZB, Zhang Yong-Biao, Cao YL, Zhang QG*, Liu T*. The Retrograde Transposition of the Remnant Earlobe in Patients With Low-Set Microtia. J Craniofac Surg. 2015, 26(7):2177-9

15.Hu Jintian#, LiuTun, Zhou Xu, Zhang Yong-Biao, Zhang Qingguo*, Unlilateral microtia, dextrocardia and situs inversus totalis: A possible new association., Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2015, 68(2): 35-36

14.Hu Jin-Tian#, Liu Tun, Qian Jin, Zhang Yong-Biao, Zhou Xu, Zhang Qing-Guo, Occurrence of different external ear deformities in monozygotic twins: report of 2 cases., Plast Reconstr Surg Glob Open, 2014, 2(9): e206-e206

13.Hu J#, Zhang Q, Zhang Yong-Biao, Zhou X, Qian J, Liu T*, Partial helix defect repair by use of flap combined with ipsilateral conchal cartilage graft., Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2014, 67(8): 1045-1049

12.Hu Jintian#, Liu Tun, Zhou Xu, Zhang Yong-Biao, Zhang Qingguo, Treatment of postburn ear defect with expanded upper arm flap and consequent expansion without skin grafting, Annals of Plastic Surgery, 2014, 72(4): 398-401

11.Liu M#, Pan H, Zhang F, Zhang Yongbiao, Zhang YX, Zhu J, Fu W*, Zhang X*, Identification of TNM stage-specific genes in lung adenocarcinoma by genome-wide expression profiling, ONCOLOGY LETTERS, 2013, 6(3): 763-768

10.F Wang#, C Shu#, L Jia, X Zuo, Yong-Biao Zhang, A Zhou, W Qin, H Song, C Wei, F Zhang, Z Hong, M Tang, Duen-Mei Wang*, Jianping Jia*. Exploration of 16 candidate genes identifies the association of IDE with Alzheimer's disease in Han Chinese. Neurobiol Aging 33(5):0, 2012

9. D Wu#, M Wang#, X Wang, N Yin, T Song, H Li, F Zhang, Yong-Biao Zhang, Z Ye, J Yu, D-M Wang*, Z Zhao*. Maternal Transmission Effect of a PDGF-C SNP on Cleft Lip with Palate from a Chinese. PLoS ONE 7(9):e46477, 2012

8.Lin Hua#, Li An#, Lin Li, Yong-Biao Zhang, Chen Wang*. A bioinformatics strategy for detecting the complexity of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Northern Chinese Han Population. Genes Genet Syst 87(3):197-209, 2012

7.Xu wang#, Xin Li#, Feng Zhang, Yong-Biao Zhang, Liyuan Sun, Duen-Mei Wang, Lu-Ya Wang*. A Genome-Wide Linkage Scan of a Pedigree with Familial Hypercholesterolemia Identified Two Novel Susceptibility Loci on Chromosomes 3q25-26 and 21q22. PLoS ONE 6, e24838, 2011

6.L An#, T Yang, Yong-Biao Zhang, Y Lin, H Zhang, X Jiao, L Hua, H Dai, C Wang*. Association of SERPINE2 gene with the risk of chronic obstructive pulmonary disease and spirometric phenotypes in northern Han Chinese population. Mol Biol Pep. 39, 1427-33, 2011

5.朱沂#, 张晓莉*, 张忠辉, 张峰, 张永彪, 府伟灵. 利用全基因组SNP芯片筛查2型糖尿病患者大血管病变易感基因.第三军医大学学报.33,331-4, 2011

4.T Wang#, Y Huang#, X Xiao, D-M Wang, C Diao, F Zhang, L Xu, Yong-Biao Zhang, Wi Li, L Zhang, Y Zhang, X Sun, Q Zhang*. The association between common genetic variation in the FTO gene and metabolic syndrome in Han Chinese. Chin Med J 123: 1852-1858, 2010

3.顾明亮,汪业军,史磊,张永彪,褚嘉祐, 中国 3 个不同地域藏族群体线粒体 ATP6、ATP8 和 Cyt b 基因的比较:探查自然选择在基因组的印记,遗传,32(2):147-152, 2009

2.顾明亮,汪业军,陈姝,张永彪. 线粒体基因与核基因协同表达的机制. 生命的化学. 29(6):803-811, 2009

1.李援亚,张云孙,杜娟,高志勇,张永彪,王璐. 应用寡核苷酸芯片分析水稻花序相关基因在花序发育中的表达谱. 遗传, 25(6): 695-699. 2003


专利:

1.     付博、徐立军、张永彪.多波长可调谐全光纤脉冲激光器及系统 实审中 201811595951.2

2.     张永彪、毛轲、蒋卓远、查艳、马超、朱尚明、尚策、石小峰、徐晓鹏用于预测小耳畸形发生概率的组合物的应用方法,编号:202110107405.5

3.     张永彪、徐晓鹏、石小峰、毛轲、蒋卓远、朱尚明、武嘉琦、查艳、尚策、付博.用于预测半侧颜面短小畸形发生概率的组合物的应用方法,专利号:ZL 2020 1 0156600.2

4.     张永彪、马翠、毛轲、石小峰、徐晓鹏、尚策、付博.用于预测早产风险cfRNA标志物. 专利号:ZL 2019 1 0890694.3 

5.     朱尚明、吉训明、张永彪、石小峰、成军、裴葆青、谷涌泉、刘会生.一种显著提升单细胞悬液质量的动脉斑块消化方法,受通 202010032187.9

6.     张永彪、毛轲、蔡婧、徐晓鹏、查艳、马超、肖百川、朱浩.一种Foxi3基因定点突变小鼠模型的构建方法及其应用,  202210033139.0

7.     张永彪、肖百川、王晓刚、马超.一种基于机器学习的寡肽药先导物的自动挖掘方法 202111094052.6

8.     张永彪、蒋卓远、毛轲、查艳、马超、徐晓鹏、石小峰、鄢纯. 一种检测特雷彻·柯林斯综合征发生概率的组合物的应用方法202110149678.6

9.     石小峰、吉训明、刘桂友、张永彪、朱尚明. 动脉粥样硬化相关细胞标记分子及其应用. 专利号:ZL 2021 1 0548355.4


软著

1.       张永彪、肖百川、马超. 基于深度学习的寡肽药先导物挖掘软件,登记号:2022R11S0816405

2.       张永彪、肖百川. 多肽ADMET属性预测与分析平台V1.0,登记号:2023SR0889105

3.       张永彪、肖百川. 基于深度学习的多功能寡肽挖掘软件V1.0,登记号:2023SR0889768

4.       张永彪、肖百川. 基于深度学习的寡肽药先导物挖掘软件V2.0. 2023SR0890198

5.       张永彪、单海林、陆露、马小亚. 基于深度学习的花粉检测识别软件V1.0.登记号:2023SR0761074

教育经历
 • [1]. 2003.8 -- 2008.7

  中国医学科学院中国协和医科大学       人类遗传学       博士研究生毕业       博士学位

 • [2]. 1999.9 -- 2003.6

  云南大学       遗传学       大学本科毕业       学士学位

工作经历
 • [1]. 2018.4 -- 至今

  北京航空航天大学      医工交叉创新研究院      在职

 • [2]. 2008.7 -- 2018.3

  中国科学院北京基因组研究所      助理研究员

 • [3]. 2008.7 -- 2018.3

  中国科学院北京基因组研究所      重点实验室

版权所有 2014-2022 北京航空航天大学  京ICP备05004617-3  文保网安备案号1101080018
地址:北京市海淀区学院路37号  邮编:100191  电话:82317114