· Paper

Current position: Home > Paper

Lin Jie#, Ma Xuehua#, Li Anran#, Akakuru Ozioma Udochukwu, Pan Chunshu, He Meng, Yao Chenyang, Ren Wenzhi, Li Yanying, Zhang Dinghu, Cao Yi, Chen Tianxiang*, Wu Aiguo*, Multiple valence states of Fe boosting SERS activity of Fe3O4 nanoparticles and enabling effective SERS-MRI bimodal cancer imaging. Fundamental Research, 2023, In press.

Release time:2024-04-22Hits:

Translation or Not: no